Які соціальні виплати не включаються до сукупного доходу сім’ї?

Розрахунок деяких видів державної соціальної допомоги проводиться виходячи з сукупного доходу сімей. До таких допомог належать:

– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

– державна соціальна допомога на дітей одиноким матерям;

– щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею);

– тимчасова державна соціальна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

– державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;

– тимчасова державна соціальна допомога непрацюючий особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Механізм обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення допомоги регулюється відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2020 № 632.

Зазначеним Порядком визначений перелік доходів, які НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ при визначенні права на допомогу. При цьому, до середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.

Тож, у разі обрахунку середньомісячного сукупного доходу не будуть враховані:

 • частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
 • частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
 • одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» ;
 • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам;
 • компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період дії воєнного стану;
 • компенсація послуги «муніципальна няня», що виплачується отримувачу такої послуги;
 • державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд: за дитиною з інвалідністю підгрупи А; за особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А;
 • розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
 • суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати) ;
 • суми отриманих аліментів;
 • спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;
 • оплата праці членів виборчих комісій;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;
 • вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;
 • суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;
 • одноразова натуральна допомога «пакунок малюка»;
 • допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей
 • доходи від розміщення депозитів;
 • кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (будинку) протягом шести місяців після здійснення такого продажу;
 • допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї;
 • грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів, і отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції.

Додаткова інформація за телефоном (06277) 2-80-59

Працюємо, разом наближаємо нашу ПЕРЕМОГУ!

Також зверніть увагу...