Муніципальна няня-2022: як змінилися виплати та що потрібно, аби їх отримати

15 грудня 2021 року постановою КМУ №1323 внесено зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», відповідно до яких, серед іншого звужено коло осіб, які можуть скористатися цією послугою.

Що це за послуга і хто може нею скористатися?

Відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох роківзатвердженого Постановою КМУ від 30.01.2019 №68 (зі змінами), послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі – послуга «муніципальна няня») – послуга, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за:

 • дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду;
 • двома і більше дітьми до трьох років;
 • дитиною до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.

 Дитина, яка потребує додаткового догляду, – дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.

Скористатися цією послугою (бути заявником послуги) може один із батьків, опікунів, який звернувся за призначенням послуги «муніципальна няня» та виховує двох і більше дітей до трьох років або дитину до трьох років, яка потребує додаткового догляду, або дитину до трьох років і є особою з інвалідністю I чи II групи.

Як скористатись послугою «муніципальна няня» – алгоритм дій.

1) Укласти договір муніципальною нянею.

Договір укладається у письмовій формі між одним з батьків/опікунів дитини /дітей та муніципальною нянею.

У договорі має бути зазначено: 

 • назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів;
 • інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд;
 • інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми;
 • умови та строк надання послуги;
 • вартість послуги;
 • періодичність оплати послуги;
 • відповідальність сторін;
 • місце проживання заявника послуги «муніципальна няня»,
 • місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб – підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).

Реєстраційний номер договору в автоматично формується в електронній особовій справі, яка створюється згідно з даними заяви, поданої у паперовій чи електронній формі.

 

2) Подати заяву та документи для отримання компенсації послуги «муніципальна няня»

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» заявник послуги подає до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі заявник послуги «муніципальна няня» подає такі документи (надсилає поштою):

 • заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги «муніципальна няня»;
 • копію договору між заявником послуги та муніципальною нянею;
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої заявником (належним чином оформлені виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву.

До заяви додаються копії:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • документа, що посвідчує проживання заявника на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника послуги «муніципальна няня»(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
 • рішення компетентного органу про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

В електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг) заявник послуги «муніципальна няня» подає такі документи:

 • електронну заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня»із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги «муніципальна няня»
 • скановану копію договору між заявником послуги «муніципальна няня»та муніципальною нянею;
 • відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня»(належним чином оформлені виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву, в електронній формі.

До заяви додаються:

 • відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження;
 • сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);
 • сканована копія рішення компетентного органу про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника послуги «муніципальна няня» або удосконалений електронний підпис.

Заяви разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги «муніципальна няня», також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

 

Також зверніть увагу...