Державна соціальна допомога малозабезпечиним сім’ям.

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України.

До складу сім’ї включаються: чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей. При цьому діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. Права члена сім’ї має одинока особа.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму:

  • для працездатної особи: 45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2022 – 1116,45 грн., з 01.07.2022 – 1170,00 грн., з 01.12.2022 – 1207,80 грн.)
  • для осіб, які втратили працездатність, та осіб із інвалідністю: 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 – 1934,00 грн.; з 01.07.2022 – 2027,00 грн.; з 01.12.2022 – 2093,00 грн.)

для дітей: 130% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

  • до 6 років – з 01.01.2022 – 2730,00 грн., з 01.07.2022 – 2861,30 грн., з 01.12.2022 – 2953,60 грн.;
  • від 6 до 18 років – з 01.01.2022 – 3403,40 грн., з 01.07.2022 – 3567,20 грн., з 01.12.2022 – 3682,90 грн.;
  • від 18 до 23 років (за умови навчання) – з 01.01.2022 – 3225,30 грн., з 01.07.2022 – 3380,00 грн., з 01.12.2022 – 3489,20 грн.

Державна соціальна допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Також зверніть увагу...