Оголошення. Вводиться нова послуга – раннє втручання

Оголошення. Вводиться нова послуга – раннє втручання

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 1117-р затверджено Концепцію створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року.

З метою розвитку дитини  віком від 0 до 3 років 11 місяців 29 днів, яка має порушення розвитку або ризик виникнення таких порушень, соціальної підтримки батьків або законних представників таких дітей, буде надаватися комплексна послуга, яка поєднає медичну, психологічну, соціальну та освітню складові.

Що таке раннє втручання?

Раннє втручання – це міждисциплінарна сімейноцентрована система допомоги дітям раннього віку (від народження до 3-х років) із порушеннями розвитку та дітям груп біологічного й соціального ризику, спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини.

Раннє втручання (РВ) надає свої послуги насамперед дітям перших років життя, оскільки раннє виявлення біологічних та соціальних чинників ризику щодо порушення розвитку дитини дає можливість своєчасно почати інтенсивну допомогу в ранньому віці, коли розвиток дитини особливо піддається впливу і є можливість запобігати появі обмежень як у функціонуванні сім’ї, так і в фізичному та психосоціальному розвитку дитини.

Як працює раннє втручання?

Враховуючи, що дитина розвивається під впливом навколишнього середовища, головним принципом РВ є принцип сімейноцентрованої послуги. Клієнтом програми є вся сім’я як цілість (голістичний підхід) і як соціально-комунікативна система. Батьків (або опікунів) дитини навчають, як прийняти особливості дитини і створити умови, що максимально сприятимуть її розвитку.

Ідея в тому, що потрібно працювати не тільки з дитиною, але й змінювати щоденне життя всієї сім’ї, допомагати зробити його простішим, щоби техніки й методики, які розвивають дитину, у природний спосіб впліталися в їхнє життя”.

Також зверніть увагу...