Фахівець та робітник не можуть отримувати однакову зарплату на рівні мінімальної зарплати

Фахівець та робітник не можуть отримувати однакову зарплату на рівні мінімальної зарплати

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації та максимальним розміром не обмежується.

Як саме встановити розмір заробітної плати? Чи можна встановити всім працівникам на підприємстві у штатному розписі однакові посадові оклади в розмірі мінімального посадового окладу чи мінімальної заробітної плати?

Нагадаємо, що нормативним документом, де вказані ознаки кваліфікації та спеціалізації є Національний класифікатор професій, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 року № 810. Він складається з 9 розділів, де вказані угрупування залежно від їх кваліфікації, складності робіт та професійно-ділових якостей працівника. Тому оплата праці на рівні мінімальної зарплати допустима тільки для простої некваліфікованої праці. Назви таких професій передбачені розділом 9 Класифікатора професій «Найпростіші професії».

Регулювання міжкваліфікаційних співвідношень встановлюються на підприємствах, в установах, організаціях самостійно із зазначенням у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, генеральною та галузевими угодами.

Звертаємо увагу! Якщо на підприємстві не встановлені міжкваліфікаційні співвідношення розмірів посадових окладів – це є порушенням вимог статей 96, 97 КЗпП України, а також статей 5, 6 Закону України «Про оплату праці».

Також зверніть увагу...