Колективний договір: актуальні питання

Управління соціального захисту населення Добропільської міської ради нагадує, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.  

Статтею 13 КЗпП України передбачений перелік основних розділів, які повинен містити колективний договір, зокрема: нормування й оплата праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку; умови та охорона праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) він підписується уповноваженими представниками сторін та надається для повідомної реєстрації в управління соціального захисту населення Добропільської міської ради.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому.

Для проведення повідомної реєстрації колективного договору представники сторін надають до управління примірник договору разом із додатками та супровідним листом (зразок листа додається) у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками, затвердженого кваліфікованою печаткою, а також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цього колдоговору.

Зауважимо, що укладення кожного колективного договору передбачає соціальний захист прав найманих працівників, сприяння покращенню їх умов праці, завоювання соціально-економічних переваг і розширення їх прав.             У разі закінчення терміну дії колективного договору, сторонам необхідно розпочати переговори щодо укладання нового згідно діючого законодавства.   

Кваліфіковані консультації щодо повідомної реєстрації можна отримати за телефоном управління соціального захисту населення Добропільської міської ради 2-78-75.

Також зверніть увагу...