Довідка про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 1 півріччя 2021 року

Довідка про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 1 півріччя 2021 року

Упродовж 1 півріччя 2021 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 32 конфліктних ситуацій, по яких було взято на облік 31 розбіжність між сторонами СТВ щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості та 1 – щодо укладання або зміни колективного договору. Причиною виникнення 31 випадку розбіжностей між сторонами СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 186358,9 тис. грн. У звітному періоді, з метою врегулювання конфліктних ситуацій, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню конфліктних ситуацій та проведено 82 узгоджувальні зустрічі зі сторонами СТВ.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами СТВ та органами місцевого самоврядування в 1 півріччі 2021 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала причиною виникнення розбіжностей між сторонами СТВ, в сумі 93142, тис. грн, що складає 50,0% від заборгованості, що стала причиною виникнення розбіжностей між сторонами СТВ.

Упродовж 1 півріччя 2021 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 6 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 5 – на виробничому рівні, 1 – на територіальному рівні.

У 6 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 37 вимог, в тому числі:

Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), які залишились невирішеними станом на 01.07.2021 року складає 107084,4 тис. грн.

Упродовж І півріччя 2021 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 49 примирних процедур, в т.ч. 42 – узгоджувальні зустрічі, 7 – примирних комісії.

У звітному періоді зареєстровано 2 КТС(К) на виробничому рівні з 22 вимогами, висунутими найманими працівниками.

Упродовж I півріччя 2021 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 4 акції соціального протесту, а саме: 1 мітинг та З припинення роботи. Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:

Найчастіше страйки та акції соціального протесту проводилися на підприємствах вугледобувної галузі, а наймані працівники цих підприємств вважалися найбільш активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.

По всіх випадках. фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, найманим працівниками, адміністрації підприємств, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.

З метою здійснення організаційно-методичної роботи з арбітрами, посередниками і завідувачами ІКЦ, у 1 півріччі 2021 року фахівцями Відділення було проведено 8 дистанційних семінарів-нарад, а саме: 6 – із завідувачами ІКЦ в містах і районах Донецької області та 2 з арбітрами та незалежними посередниками. Під час проведення семінарів-нарад фахівці Відділення знайомили завідуючих ІКЦ з практикою роботи Відділення щодо запобігання та вирішення КТС (К), формування соціального діалогу у містах і районах області, використання нормативно-правових актів під час проведення примирних процедур, реагування на колективні звернення громадян.

Одним із напрямів підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин є проведення семінарів, робочих зустрічей та нарад зі сторонами соціального діалогу, участь фахівців Відділення у семінарах, конференціях, засіданнях, робочих нарадах, які проводились профспілковими організаціями та їх об’єднаннями, органами влади, учбовими закладами та ін.

Упродовж I півріччя 2021 року фахівці Відділення прийняли участь та виступили з інформаціями, провели різні заходи, що відносяться до компетенції НСПП, про результати діяльності Відділення та розвитку соціального діалогу в Донецькій області у 82 заходах.

Фахівцями Відділення проведено 53 заходи інформаційної діяльності щодо опублікування статей, інформаційних, аналітичних матеріалів, проведення виступів, інтерв’ю, коментарів в засобах масової інформації (друкованих та Інтернет – виданнях).

Також зверніть увагу...