Соціальний захист учасників антитерористичної операції об’єднаних сил

Соціальний захист учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил

Українське законодавство містить чимало актів, якими в різній мірі передбачено пільги для ветеранів АТО/ООС. Центральне місце серед нормативних актів у цій сфері займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Безпосередньо перелік пільг для ветеранів АТО/ООС, передбачений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Щорічно до 5 травня ветеранам АТО/ООС виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням визначено постановою КМУ від 31 березня 2015 року № 200 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників анти терористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням».

Для одержання путівки особа повинна подати в орган соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою №070/о, копію посвідчення УБД або особи з інвалідністю в наслідок війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань в районах проведення АТО. Учасники АТО/ООС мають право обирати заклад санаторно-курортного лікування самостійно.

Надання психологічної реабілітації ветеранам АТО передбачено постановою КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1057 «Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників анти терористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».

Метою психологічної реабілітації є: збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки, відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості. Реабілітація передбачає надання таких послуг: психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, консультування, психологічна підтримка та супроводження, психотерапія, групова робота.

Послуги з психологічної реабілітації надаються окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.

Учасник антитерористичної операції обирає заклад згідно переліку суб’єктів надання послуг, де бажає отримувати послуги з психологічної реабілітації та дату їх проведення.

Для надання послуг з психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції або його законний представник звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців – за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу).

До заяви на психологічну реабілітацію учасник антитерористичної операції надає наступні документи: посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення. Строки надання послуг із психологічної реабілітації визначаються індивідуально для кожного отримувача послуг з урахуванням його потреб, узгоджуються з отримувачем послуг або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному плані.

Послуги з соціальної та професійної адаптації учасникам АТО/ООС передбачені постановою КМУ від 21 червня 2017 № 432 “Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності”.

Професійну адаптацію учасників АТО за робітничими професіями здійснюватимуть шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань та організовуватимуть за рахунок коштів держбюджету.

Для отримання послуг з професійної адаптації учасник АТО повинен письмово звернутись до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою та документами:

  • копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни);
  • копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни, що засвідчена підписом учасника АТО;
  • копія документа, що підтверджує безпосередню участь в АТО

Термін професійного навчання учасників АТО визначають робочі навчальні плани та робочі навчальні програми — не більше 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями. Строк підвищення кваліфікації — навчання на курсах цільового призначення установлено з урахуванням мети і складності навчання і становить не більше 500 годин.

За більш детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Добропільської міської ради за адресою: м. Добропілля,  пр-т Шевченка, 15 тел. (06277) 2-80-59.

Також зверніть увагу...