Адресна допомога переселенцям: хто має право, коли можуть припинити виплати, розмір виплат

Хто має право

Внутрішньо переміщені особи, які:

 • перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих
  на лінії зіткнення (відповідні переліки затверджені
  Розпорядженням КМУ № 1085-р);
 • житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення АТО / ООС.
Важливо!

На отримання допомоги також мають право діти внутрішньо переміщених осіб, які народилися вже після переміщення та взяті на облік у органах соцзахисту.

Важливо!

Внутрішньо переміщені особи з інвалідністю, їх діти, діти з інвалідністю та особи, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з інших населених пунктів Донецької та Луганської областей і не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання, можуть також отримувати адресну допомогу за рішенням комісії.

Як здійснюється виплата

Допомога виплачується шляхом перерахування на рахунок в «Ощадбанку».
Особи з інвалідністю I групи та інші особи, які за висновком ЛКК не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, можуть отримувати виплати з доставкою через “Укрпошту”, якщо напишуть відповідну письмову заяву.

Розмір адресної допомоги

 • Працездатна особа (старша 18 років, яка не має інвалідності та не є пенсіонером) – 442 грн.
 • Пенсіонери, діти (до 18 років), студенти денної форми навчання (до 23 років) – 1000 грн.
 • Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю І групи – 130 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 грудня 2020 – 2299,7 грн).
 • Особи з інвалідністю ІІ групи – 115 % рожиткового
  мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 грудня 2020 – 2034,35 грн).
 • Особи з інвалідністю ІІІ групи – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 грудня 2020 – 1769 грн).
Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати:
 • 3000 гривень для сім’ї;3400 гривень для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю;
 • 5000 гривень – для багатодітної сім’ї;
 • Без обмежень – для сім’ї, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю).

Куди звертатися та які документи потрібні

Для отримання грошової допомоги уповноважений
представник сім’ї (тобто одна особа, яка є заявником від імені всіх членів сім’ї) звертається до органу соцзахисту згідно адреси перебування, зазначеної у довідці ВПО, та подає наступні документи:

Також подаються наступні документи членів сім’ї, які
претендують на отримання грошової допомоги (орган
соцзахисту має зробити з них копії):

 • Довідки ВПО;
 • За потреби – довідка з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (наприклад, завірена копія трудової книжки);
 • довідка з місця навчання;
 • копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї (орган соцзахисту може вимагати пред’явлення оригіналів, хоча ця вимога відсутня в
  законодавстві);
 • довідка з військової частини про залучення до
  проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • довідка від уповноваженого банку із зазначенням
  реквізитів поточного рахунку;
 • письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних (в деяких органах соцзахисту також надають відповідні бланки);
 • За наявності – копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення.
 • У п.5 Порядку також передбачено надання письмового дозволу на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого
  уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку. Відповідний дозвіл може надаватися банком окремо або разом з довідкою з реквізитами банківського рахунку.
Важливо!

У разі зміни уповноваженого представника сім’ї, якій було призначено грошову допомогу, така допомога виплачується іншому уповноваженому представнику сім’ї за його особистим зверненням.

Якщо звертається дитина

Неповнолітня дитина (віком 14-18 років) може звернутися
за адресною допомогою самостійно.
Від імені малолітньої дитини подають заяву її батьки.
Якщо малолітня дитина (до 14 років) перемістилася без
супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, грошова
допомога виплачується їй за зверненням:

 • баби, діда, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима, які безпосередньо здійснюють догляд за дитиною без спеціальних на те повноважень;
 • інших осіб, яким батьки передали дитину на виховання, – у разі надання нотаріально посвідченої заяви батьків щодо отримання такої допомоги;
 • служби у справах дітей, якщо догляд за дитиною, яка залишилася без батьківського піклування, тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими).
Важливо!

Особа, яка звертається за адресною допомогою від імені малолітньої дитини, не обов’язково повинна бути внутрішньо переміщеною особою.

Строки призначення та продовження виплат

Адресна допомога призначається строком на 6 місяців.
Для продовження виплат на наступний шестимісячний
строк уповноважений представник сім’ї подає до органу
соцзахисту за місцем свого перебування:

 • Власний паспорт;
 • Заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що
  впливають на призначення грошової допомоги;
 • Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї.
Важливо!

Таку заяву на наступний шестимісячний строк може бути подано з дати його початку АБО не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку.

Порядок розгляду звернень

Органи соцзахисту приймають рішення про призначення грошової допомоги або про відмову в її призначенні протягом 10 днів після подання заяви та всіх документів, та повідомляють про своє рішення заявнику (уповноваженому представнику сім’ї).
Також орган соцзахисту, якщо вважає, що документи надані не в повному обсязі, може протягом семи робочих днів після їх отримання документів надіслати письмову відмову заявнику з обґрунтуванням причин відмови.
Після усунення недоліків уповноважений представник сім’ї може подати документи повторно.

Повідомляємо про зміни

Якщо обставини, які впливають на призначення грошової допомоги, змінилися (наприклад, член сім’ї працевлаштувався, звільнився або отримав у власність частину житлового приміщення), уповноважений представник сім’ї повинен повідомити про це орган соцзахисту протягом трьох днів з моменту зміни.

Чому мені не платять допомогу

Адресна допомога не призначається, якщо:

 • будь-хто із членів сім’ї має у власності житло (будь-якої площі) на підконтрольній території України, крім житла, яке непридатно для проживання, що підтверджується актом обстеження технічного стану.
 • будь-хто із членів сім’ї має депозит, що перевищує 25- кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (56750 грн. – з 01.12.2020).
Важливо!

Виключення становлять сім’ї, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які беруть безпосередню участь у ООС.

Період карантину

Якщо закінчення шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період карантину та протягом 30 днів з дня його відміни, строк виплати грошової допомоги в раніше встановленому розмірі автоматично продовжується на період карантину та на один місяць після його скасування. Протягом місяця після скасування карантину необхідно подати всі документи для здійснення перерахунку розміру виплаченої грошової допомоги.

Важливо!

Якщо за результатами проведеного перерахунку з’ясовується, що: - Ви отримали менше грошей, ніж на які маєте право, орган соцзахисту доплачує різницю; - Ви не мали право на отримання грошової допомоги або отримали більше грошей, ніж на які мали право; - АБО Ви не подали заяву та необхідні документи; Орган соцзахисту стягує надміру виплачені суми.

Коли припиняють виплату допомоги

В загальному порядку виплата грошової допомоги
припиняється з наступного місяця у разі:

 • зняття з обліку ВПО;
 • смерті особи, що отримувала допомогу;
  подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати;
 • отримання інформації про непрацевлаштування особи протягом 4 місяців;
 • виявлення органом соцзахисту факту подання
  недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

Також зверніть увагу...