Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю

Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю

З метою створення рівних можливостей для осіб з інвалідністю та інтеграції їх у суспільне життя, для забезпечення захисту їх прав у сфері працевлаштування Управління соціального захисту населення  повідомляє.

Права громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, на працю закріплені у статті 43 Конституції України, у якій, зокрема, визначено, що «кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується». Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією та законами України.

Частиною першою ст. 19 цього Закону передбачено, що для підприємств, установ, організацій, у фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю в такому розмірі:

  • 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
  • якщо працює від 8 до 25 осіб — одне робоче місце.

Прийняття на роботу особи з інвалідністю оформляється в загальному порядку. Разом із заявою про прийняття особа з інвалідністю подає такі документи:

  • паспорт (інший документ, що посвідчує особу);
  • трудову книжку;
  • документ про освіту (за необхідності);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копію пенсійного посвідчення;
  • довідку МСЕК (про присвоєння йому відповідної групи інвалідності). Наразі МСЕК оформлює виписку з акту огляду за формою № 157-1/о. У цих документах вказується причина інвалідності, група і строк інвалідності та висновки комісії про умови та характер праці інваліда;
  • індивідуальну програму реабілітації, що видається МСЕК (обов’язкова для виконання всіма роботодавцями). Якщо індивідуальною програмою реабілітації створення спеціалізованого робочого місця не передбачено, то роботодавець може надати особі з інвалідністю звичайне робоче місце.

Також, роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; забезпечити його необхідними для роботи засобами; проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 17 Закону України № 875 відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

Консультації за телефоном: (06277) 2-80-59,(06277) 2-78-75.

Також зверніть увагу...