Надання компенсаційної виплати «Пакунок малюка»

Пакунок малюка

Управління соціального захисту населення Добропільської міської ради (далі – управління) повідомляє, що набув чинності «Порядок використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районним бюджетам, бюджетам об’єднаних територіальних громад на виплату у 2020 році соціальної матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу «пакунок малюка» та не отримали її, або опікуну такої дитини».

Соціальна матеріальна допомога є одноразовою виплатою, розмір якої  складає 3250 гривень на кожну живонароджену з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року дитину.

Право на отримання соціальної матеріальної допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, які є батьками, патронатними вихователями або опікуном дитини, народженої у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року у пологовому будинку, розташованому на території  Донецької області, підконтрольній українській владі, та не отримали натуральну допомогу «пакунок малюка» на таку дитину відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 512 (із змінами).

Соціальна матеріальна допомога не виплачується у разі:

 1. народження дитини на території населених пунктів, які включено до Переліку;
 2. відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності;
 3. відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;
 4. смерті дитини;
 5. отримання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Соціальна матеріальна допомога не виплачується особам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Для отримання соціальної матеріальної допомоги особи, подають головному розпоряднику коштів за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання заяву (у довільній формі із зазначенням поточного рахунку в установі банку та номеру мобільного телефону).

До заяви додаються такі документи:

 1. копія свідоцтва про народження дитини;
 2. копія документу, що посвідчує особу громадянина України;
 3. копія посвідки на постійне проживання (посвідчення біженця) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземця та особи без громадянства);
 4. копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті);
 5. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (подається внутрішньо переміщеними особами);
 6. копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 7. копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя).

Заява та документи,  в термін до 09 грудня 2020 року подаються головному розпоряднику коштів.

Під час карантину заява та документи можуть бути подані поштою або через поштову скриньку управління.

 За детальною інформацією звертайтеся за тел.: (06277)-2-80-59.

Пакунок малюка

Також зверніть увагу...