Управління соціального захисту населення нагадує про відповідальність за достовірність поданих даних

До уваги громадян. відповідальність за достовірність поданих даних

Відповідно до Закону України  «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» (далі – Закон) під верифікацією розуміють збір та перевірку достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат. До верифікації належить і виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Якщо спростити пояснення верифікації з частиною 1 статті 9 Закону, то вона полягатиме в порівнянні інформації, отриманої від одержувачів держвиплат, з вимогами законодавства та даними усіх можливих інформаційних систем, реєстрів, баз даних. Тобто в ході верифікації будуть встановлювати – чи не обдурив одержувач державу, звертаючись по державну виплату, або чи не втратив він на неї право згодом, хоч і продовжував одержувати. Інформацію для верифікації щодо відповідних фізичних осіб будуть отримувати від банків, прикордонників, органів реєстрації цивільного стану тощо. Безпосередньо порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Так, у разі виявлення недостовірної інформації, наданої реципієнтом, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, орган, що здійснює їх, буде надсилати такому реципієнту вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманих державних виплат.

У зв’язку з цим управління соціального захисту населення Добропільської міської ради (далі – управління) нагадує отримувачам всіх видів державних виплат про відповідальність за достовірність поданої інформації та необхідність вчасно інформувати про зміну обставин, які можуть вплинути на право на отримання виплат і їх розмір. Повідомляти необхідно в разі, якщо відбулись зміни в документах, які посвідчують особу (зміна прізвища, ім’я, тощо), в складі сім’ї (хтось приписався/виписався, зміна сімейного стану); майнового стану (витрати чи набуття права власності на суму, понад 50 тис. грн., придбання автомобілів, яким менше п’яти років); соціального статусу (працевлаштування, звільнення, отримання пенсії, інших виплат, початок чи закінчення навчання).

Проінформувати про це в період карантину можна за телефоном (06277)2-80-59 або через електронну пошту 1422uszn@mrd.gov.ua.

Користуючись нагодою управління просить заявників зазначати всі канали зв’язку для швидкої комунікації.

Також зверніть увагу...