Колективний договір: умови укладання

Колективний договір: умови укладання

Управління соціального захисту населення Добропільської міської ради повідомляє, що з початку року управлінням зареєстровано та оприлюднено на веб-сайті Добропільської міської ради 31 колективний договір, змін та доповнень до них.

Колективний договір – це локальний нормативно-правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні відносини між власником і працівниками даного підприємства. Він укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю і які мають права юридичної особи.

Гарантії, пільги та компенсації, передбачені для працюючих чинним законодавством, є обов’язковими для виконання за будь-яких умов. За наявності на підприємстві кращих економічних можливостей нормативні пільги і компенсації можуть бути передбачені і внесені до умов колективного договору, як додаткові порівняно з чинним законодавством.

Статтею 13 КЗпП України передбачений перелік основних розділів, які повинен містити колективний договір, серед яких звертається увага на нормування й оплату праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов та охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) він підписується уповноваженими представниками сторін та надається для повідомної реєстрації в управління соціального захисту населення Добропільської міської ради.

Для проведення повідомної реєстрації колективного договору представники сторін надають до управління примірник договору разом із додатками та супровідним листом (зразок листа додається) у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками, затвердженого кваліфікованою печаткою, а також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цього колдоговору.

Колективний договір набирає чинності з дня підписання їх представниками сторін. Внесення змін і доповнень до колективного договору протягом строку їх дії можливе тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором та підлягають повідомній реєстрації в тому ж порядку, що і колективний договір.

Зауважимо, що укладення кожного колективного договору передбачає соціальний захист прав найманих працівників, сприяння покращенню їх умов праці, завоювання соціально-економічних переваг і розширення їх прав.

Кваліфіковані консультації щодо повідомної реєстрації можна отримати за телефоном управління соціального захисту населення Добропільської міської ради (06277) 2-78-75.

Також зверніть увагу...