Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю

Надання фінансової підтримки особам з інвалідністю, забезпечення технічними засобами реабілітації

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (далі – Постанова №166), якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів бюджетів з метою ефективного їх використання, а також:

– забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

– запроваджується механізм надання грошової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;

– забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм(проектів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;

– надається можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні.

Крім того, постановою №166 затверджується новий Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, а також вносяться зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення программ (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.10.2011 №1049, в частині можливості розповсюдження його дії на всі громадські об’єднання осіб з інвалідністю.

Також зверніть увагу...