Соціальний захист осіб з інвалідністю

Реалізація норм Конвенції про права осіб з інвалідністю

 24 вересня 2008 року Україною було підписано Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї. А вже через рік 16 грудня 2009 року Верховною Радою України ці два акти було ратифіковано, 6 березня 2010 року Конвенція набрала чинності. З цього часу імплементація Конвенції є одним із пріоритетних завдань Уряду.

Відповідно до взятих Україною зобов’язань на сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя, переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність людей з інвалідністю.

На виконання вимог Конвенції постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 була затверджена Державна цільова програма „Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю” на період до 2020 року”.

Програма спрямована на заохочення, захист і забезпечення повного й рівного здійснення особами з інвалідністю всіх прав людини та основоположних свобод в усіх сферах суспільного життя з урахуванням положень Конвенції, а також вжиття заходів щодо поважного ставлення до притаманної їм гідності.

Також, з метою забезпечення додержання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю було підписано Указ Президента України №553/2016 „Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю”.

У 2015 році Україна представила на розгляд Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю Першу періодичну Доповідь про реалізацію положень Конвенції про права осіб з інвалідністю. Громадські об’єднання осіб з інвалідністю подали на розгляд Комітету Альтернативний звіт громадських організацій щодо виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. З метою подальшої імплементації Конвенції в Україні Комітет надав заключні зауваження стосовно первинної доповіді України про стан реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 

На виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету, Верховною Радою України було прийнято поданий Урядом Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про ратифікацію Конвенції і Факультативного протоколу до неї” від 07.09. 2016 № 1490, яким внесено зміни до Закону України „Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї”, зокрема, слова „інвалід” і „інваліди” замінено словами „особа з інвалідністю” та „особи з інвалідністю”.

Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 19.12.2017 № 2249, згідно з якими у відповідності до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї, було внесено зміни до 44 законодавчих актів, що стосувалися заміни слова „інвалід”, „дитина-інвалід”, „інвалід з дитинства” та „інвалід війни” словами „особа з інвалідністю”, „дитина з інвалідністю”, „особа з інвалідністю з дитинства” та „особа з інвалідністю внаслідок війни”.

Крім того, на виконання рекомендацій Комітету розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1073-р затверджено План заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю, на період до 2020 року.