Прийомна сім’я

 Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов (належного стану житлового приміщення, необхідної житлової площі, належного санітарного стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, наявності умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування перебувають у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім’ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім’я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування дітей у прийомну сім’ю, крім випадків, коли прийомні батьки перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

На виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю влаштовуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці або перемістилися з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції.

Відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя розмір державної соціальної допомоги на дитину з 01 січня 2020 року становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2019 році – такий розмір становив 2 прожиткових мінімуми.
Тобто максимальний розмір допомоги для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей в патронатних сім’ях віком до 6 років складає 4447,50 грн. (у грудні 2019 року – 3558,00 грн.), від 6 до 18 років – 5545,00 грн. (у грудні 2019 року – 4436,00 грн.).
Також з 01 січня 2020 року збільшено розмір допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей в патронатних сім’ях з інвалідністю з 2 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку до 3,5 прожиткових мінімумів.
Тобто максимальний розмір допомоги для таких дітей з інвалідністю віком до 6 років складає 6226,50 грн. (у грудні 2019 року – 3558,00 грн.), від 6 до 18 років – 7763,00 грн.(у грудні 2019 року – 4436,00 грн.).
У прийомних сім’ях та будинках сімейного типу для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років (за умови навчання) розмір допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 2019 році – 2 прожиткових мінімумів), для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Тобто максимальний розмір допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років складає 5255,00 грн., для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з інвалідністю – 7357,00 грн. (у грудні 2019 року – 4204,00 грн.).
Розмір грошового забезпечення прийомним батькам та батькам-вихователям у цих сім’ях встановлено на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи – 2102,00 грн. (у 2019 році – 70 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку: 1245,30 грн. до 6 років, 1552,60 грн. – від 6 до 18 років).
Розмір грошового забезпечення патронатним вихователям залишився у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і з 01 січня 2020 року складає 10510,00 грн. на місяць.